Kancelaria zapewnia elastyczny system wynagradzania, który jest dopasowany do potrzeb klienta i uzależniony jest od charakteru powierzonej sprawy, jej skomplikowania i czasochłonności.

Sposób ustalania wysokości wynagrodzenia zależy od tego, czy świadczenie usług prawnych odbywa się na podstawie zlecenia jednorazowego, czy też w oparciu o umowę zlecenia stałej obsługi prawnej.

Wynagrodzenie za usługi prawne świadczone na podstawie jednorazowego zlecenia dla Klienta indywidualnego:

  • porady prawne od 50 zł,
  • sporządzanie projektów umów od 100 zł,
  • sporządzanie opinii prawnych od 50 zł,
  • sporządzanie pism procesowych od 100 zł,

Wynagrodzenie za usługi prawne świadczone w oparciu o stałą obsługę prawną:

Może być ustalone w sposób:

  • godzinowy – będzie określone na podstawie liczby godzin poświęconych na realizację obsługi prawnej i stawki godzinowej
  • ryczałtowy – polegający na określeniu z góry wysokości wynagrodzenia za daną usługę prawną,

Wynagrodzenie godzinowe, ryczałtowe oraz wysokość stawki godzinowej może podlegać negocjacjom.

Wynagrodzenie w zakresie zastępstwa procesowego:

Oparte jest na stawkach minimalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. (Dz.U.2013.490 j.t.)

Wymienione powyżej kwoty są cenami netto, dlatego też należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.