Kancelaria świadczy kompleksowy zakres usług skierowanych zarówno do klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Oferuje profesjonalne poradnictwo prawne, pomoc przy sporządzaniu pism przedsądowych i procesowych, reprezentację przed sądami i organami

W szczególności zajmuje się następującymi zagadnieniami:

Klient indywidualny Podmioty gospodarcze
 • Prawo cywilne (w tym między innymi: prawo spadkowe, rzeczowe, majątkowe, odszkodowawcze, ochrona dóbr osobistych, egzekucja roszczeń),
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze (rozwód, separacja, podział majątku wspólnego małżonków, władza rodzicielska, alimenty),
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, ekwiwalenty, mobbing),
 • Prawo administracyjne (reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi),
 • Prawo karne (reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym).
 • Prawo cywilne (sporządzanie i opiniowanie umów, dochodzenie należności, egzekucja roszczeń),
 • Prawo handlowe (rejestracja spółek prawa handlowego, sporządzanie i opiniowanie umów spółek),
 • Prawo gospodarcze (pełen zakres świadczeń dotyczących stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych),
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (spory pracownicze, regulaminy pracy i inne wewnętrze akty, mediacje, ugody),
 • Prawo administracyjne (reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi),
 • Prawo karne (reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym).