Jestem absolwentką Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia na kierunku prawo ukończyłam w 2009 roku. Dążąc do uzyskania uprawnień zawodowych, rozpoczęłam trwającą trzy lata aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu. W marcu 2013 roku złożyłam z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy, a w czerwcu zostałam wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu pod numerem OP-1063.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam już w trakcie studiów prawniczych poprzez staże i pracę w organach wymiaru sprawiedliwości oraz jednostce samorządu terytorialnego. Również podczas aplikacji radcowskiej odbywałam praktyki w sądach, urzędach i kancelarii radcy prawnego. Niezbędne doświadczenie zyskałam także pracując na stanowisku pomocy radcy prawnego jednej z jednostek organizacyjnych w ramach samorządu terytorialnego.

Agata Fabijaniak

Zapraszam do współpracy i do zapoznania się z moją ofertą.